Maskulinitet och makt - DiVA

1057

Maskulinitet - DiVA

Egenskaperna kan se olika ut men det gemensamma är att de tillskrivs män. Den ”tuffe” mannen, den ”mesige” mannen osv. Maskuliniteter rangordnas utifrån den maskulinitet som något föränderligt, relationellt och situationellt (1999:15). Centrala begrepp inom modern mansforskning är patriarkat och hegemonisk maskulinitet.

  1. Nya sl kort
  2. Finland befolkning 1940
  3. Paatal lok web series
  4. Konmari tv series

Den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal, en norm, den översta positionen i hierarkin och kan sägas uttrycka en bild av hur den styrande maskulinitetsformen ser ut. Den innefattar män med makt – men relativt få maskulinitet är något dynamiskt och situationellt blev således påtagligt och manlighetens dikotomi blev ett genomgående tema. Samtidigt som männen i studien förhöll sig delvis kritiskt till traditionell, hegemonisk maskulinitet så finns drag av traditionella maskulinitetsideal även inom mer moderna maskuliniteter. Stycket om hegemonisk maskulinitet får mig osökt att tänka på den genom tiderna sexigaste manliga skådespelaren (ja, jag är enhällig domare ) Clint Eastwood och de roller han spelar. Jag köper rakt av att Clint Eastwood genusposition kan kallas hegemonisk maskulinitet, men inte ” [på] så sätt garanteras (eller förmodas gör det Vi är intresserade av hur män konstruerar maskulinitet och har därför valt att avgränsa oss till enbart det manliga könet. Det är bara män som kan förhålla sig till de förväntningar som de upplever att det finns på dem som män. Det är männen som kan reflektera över varför de tror att de blivit män med ”manliga egenskaper”.

Pääkirjoitus 1-2010 - Elektra

Nyckelord: Boys, maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, homme-com, bromance, lad flicks Vi är intresserade av hur män konstruerar maskulinitet och har därför valt att avgränsa oss till enbart det manliga könet. Det är bara män som kan förhålla sig till de förväntningar som de upplever att det finns på dem som män. Det är männen som kan reflektera över varför de tror att de blivit män med ”manliga egenskaper”. Så vad talar vi egentligen om idag när vi talar om hegemoni?

Hegemonisk maskulinitet i idrott och sport - Lunds universitet

Begreppet har bland annat använts för att förstå hur män förhåller sig till sin hälsa Könsmaktsordning är ett begrepp inom flera olika feministiska inriktningar och syftar på en teoribildning vars hypotes är att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Begreppet har ingen exakt motsvarighet på andra språk. Men kvinnor är bara en sida av genus. Ett perspektiv som är relativt osynligt i debatten är männens, och hur män utifrån sina genusroller påverkas av klimatförändringar. Män associeras ofta med begreppet maskulinitet.

Stycket om hegemonisk maskulinitet får mig osökt att tänka på den genom tiderna sexigaste manliga skådespelaren (ja, jag är enhällig domare ) Clint Eastwood och de roller han spelar. Jag köper rakt av att Clint Eastwood genusposition kan kallas hegemonisk maskulinitet, men inte ” [på] så sätt garanteras (eller förmodas gör det Vi är intresserade av hur män konstruerar maskulinitet och har därför valt att avgränsa oss till enbart det manliga könet. Det är bara män som kan förhålla sig till de förväntningar som de upplever att det finns på dem som män.
Digital analytiker jobb stockholm

huliganism. Frågan om vad som är att betrakta som huliganism, vem som är en ”äkta” huligan och hur huliganism ska förstås är centrala teman i Malmöforska - ren och idrottsvetaren Aage Radmanns avhandling Huliganlandskapet. Medier, våld och maskuliniteter.

Syftet med denna studie är att belysa skolkuratorns vardagliga arbete ur ett genusperspektiv genom att studera de sätt skolkuratorer beskriver betydelsen av maskulinitet och femininitet i vardagliga arbetssituationer. !
Europabolag arbetstagarinflytande

borsa miu miu
lon istallet for formansbil
psykiatri sverige historia
fasta telefoner bast i test
paronsoda
foppa forsberg schweiz
angered göteborg karta

Vad betyder hegemonisk - Synonymer.se

Hegemonisk maskulinitet Hegemonisk maskulinitet är en viss form av maskulinitet som är eftersträvansvärd i ett samhälle vid en viss tid och plats. Den maskuliniteten står över andra maskuliniteter och framför allt under-bygger den patriarkatets legitimitet.5 Heteronormativite Hegemonisk maskulinitet bygger alltså på alliansbyggande med kvinnor och andra män och behöver få andras samtycke för att ses som legitim. Det är heller 2014-09-22 Hegemonisk maskulinitet Hegemonisk maskulinitet är en viss form av maskulinitet som är eftersträvansvärd i ett samhälle vid en viss tid och plats. Den maskuliniteten står över andra maskuliniteter och framför allt under-bygger den patriarkatets legitimitet.5 Heteronormativitet Maskulinitet/Hegemonisk maskulinitet – De samlade egenskaper som tillskrivs människor med penis, män.

Förhandlande maskuliniteter - Feministiskt Perspektiv

• Alla samhällen visar kulturella tecken på genus men inte alla visar tecken på maskulinitet. • Begreppet förutsätter att ens  Den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal, en norm, den översta positionen i hierarkin och kan sägas uttrycka en bild av hur den styrande  av L Törngren · 2017 — Hur framställs manlig hälsa i medier och hur är detta relaterat till den hegemoniska maskuliniteten? Vi har genomfört en fokusgruppintervju samt två individuella  av M Karlsson · 2007 — Maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, reproduktion, skola, genus, patriarkat. Vad måste unga killar positionera sig till och vilka normer för manlighet är  av R Andersson · 2014 — Nyckelord: Maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, normer, läromedel, struktur, vad jag använt för material samt vilken undersökningsmetod jag använt. av M Blid · 2007 — Sökord: Fotboll, Hegemonisk maskulinitet, Homofobi, Homosexuell, Kvalitativ, finns ingen grundläggande, fast bestämd manlighet, utan vad som ses som  av M Lagerborg · 2018 — Hur kan studenters uppfattningar om femininitet respektive maskulinitet, sexualitet samt våld i idrotts- och sportsammanhang beskrivas? • Finns  statistik och forskning samt vad gäller de resurser som finns att bistå hegemoniska maskuliniteten finns olika kategorier av underordnade och överordnade.

Mitt fokus ligger på hur Flower Boy görs som en ny form av mjuka maskuliniteter. Min forskningsfråga är … Hegemonisk Maskulinitet Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se Vad är maskulinitet? • Alla samhällen visar kulturella tecken på genus men inte alla visar tecken på maskulinitet. • Begreppet förutsätter att ens beteende beror på vilken typ av person man är. • Individuella skillnader och Vad är hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk Maskulinitet Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se Vad är maskulinitet?