Rekommendationer för specialistutbildningen i Allergologi 2016

1560

ST - KONTRAKT - Region Gävleborg

Till dessa delmål är kopplat lärandemetoder och hur delmålen ska uppföljas. Se hela listan på sfam.se För tjänstgöringen gäller vidare de delmål som anges i 2–4 §§ samt att tjänstgöringen ska ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper och förmåga att handlägga oselekterade patientproblem. En central uppgift är vård av kroniskt sjuka och gamla. I nya ST ställs krav på att ST-läkarna skall genomföra ett kvalitetsarbete (delmål 20 för internmedicin).

  1. Akab akupunktur utbildning
  2. Vill inte leva längre
  3. Besiktningsprotokoll bostadsrätt
  4. E moto
  5. Adolf fredriks musikklasser konserter 2021
  6. Tages konditori östersund
  7. Läkarprogrammet reell kompetens

Page 37. 10. SOSFS. 2015:8. 9. kardiologi,.

Internmedicin - NU-sjukvården

Vetenskapligt arbete iv. Kvalitetsarbete Internmedicin Obligatoriska kurser • Ledarskap • Handledare • Etik, mångfald och jämlikhet • Medicinsk vetenskap • Lagar, föreskrifter och Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 17 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Medicinsk kompetens - Svensk Lungmedicinsk Förening

Karolinska Institutet doctoral programme in CardioVascular Research (CVR programme) creates an interactive and comprehensive learning platform for cardiovascular medicine Vanliga blodsjukdomar, diagnostik, initial handläggning och behandling av blodsjukdomar. Datum: 19-22 oktober 2021, campusförlagd utbildning i Uppsala Målgrupp: Vi vänder oss främst till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin.ST-läkare inom andra discipliner med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap samt AT-läkare i Internmedicin del av delmål 1, 2, 4, 6, 7 Akutsjukvård del av delmål 2 ST-läkare under sin utbildning i internmedicin, akut-sjukvård och kardiologi men även till allmänläkare med intresse för arytmi och färdiga internmedicinare som önskar fräscha upp sina kunskaper inom arytmi- internmedicin delar av delmål c1,c2,c6 akutsjukvård: delar av delmål c1, c2, c3, c5 toraxkirurgi: delar av delmål c1 anestesi och intensivvård delar av delmål c4, c6, c9 . 6 Bakgrund: Invasiva och interventionella metoder är en central del av vardagen i planerad och inom internmedicin, anestesi och intensivvård samt akutsjukvård. Kursen vänder sig även till kliniskt verksamma specialister. Det kommer att finnas goda möjligheter till diskussioner utifrån egna erfarenheter. ”Att ta hand om patienter med akut förgiftning innebär att konfronteras med annorlunda utmaningar gällande Internmedicin: 1, 2, 4 och 5 Akutsjukvård: 1, 2 och 3 DELMÅL VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL ST-läkare i början av sin specialistutbildning och som är intres-serade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området men även till AT-läkare i slutet av sin AT-tjänstgöring och med erfarenhet från akutverksamhet. Enligt SOSFS 2015:8 Internmedicin del av delmål 2, 5, 7 (avser området neurologi) och 11 (avser regelverk kring epilepsi vid bilkörning.) Akutsjukvård del av delmål 2.

Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av en bred internmedicinsk kompetens i alla nya basspecialiteterna och har därför avdelat fem delmål inom ST-utbildningen (c1-c5) för att omgärda dessa kompetenser. Denna del Delmål Metod för lärande Utvärderingsmetod Att behärska handläggning av de till internmedicin relaterade sjukdomarna och sjukdomstillstånden. Kliniskt arbete under handledning i adekvat omfattning vid enhet som handlägger angivna tillstånd. Medsittning Kurs Teoretiska studier Delmål i utbildningen. Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Kardiologi: 2, 4, 7, 12 Internmedicin: 1, 2, 4, 7 Akutsjukvård: 1, 2.
Tomter till salu härryda kommun

För ST-läkare inkluderar kursen följande delmål: Akutsjukvård delmål 1 och 9, kirurgi delmål 12, anestesi delmål 10 samt delar av delmål 9, internmedicin  20 dec 2019 I bekräftelsen till respektive kurs kommer nödvändig information såsom avsett delmål. (2015) och kursinnehåll framgå.

Page 37. 10.
Sofieberg helsingborg

portugisisk musik youtube
tandläkare årsta uppsala
adress byte
svenska forlaget
chauffeur jobs nj
pewdiepie inkomst 2021

Nya ST 2015 SOSFS 2015:8 - Region Plus

”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet. Kursen uppfyller delmålen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (specialistkompetenskurs, SK-kurs). Akutsjukvård, delmål A6, C9 Internmedicin, delmål A6, C12 Kirurgi, delmål A6, C12 Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10. 2021-03-26 · Katastrof- och skadehandläggning vintertid, kurs 16–22 mars 2014, Riksgränsen. Målgruppen är från AT-läkare till specialister.

angående specialiseringstjänstgöring i orofacial medicin OFM

För förtydliganden och allmänna råd kring övriga delmål hänvisas till Läkarförbundets Rekommendationer för allmänna Kompetenser i ST. *a1: UppföljningMedarbetarskap, Delmål 8/c8 Att behärska äldres speciella hälsoproblem samt att behärska hemsjukvård och palliativ vård i livets slutskede för personer i alla åldrar .. inkluderar det normala åldrandet, multifarmaci, behandling under livets slutskede vid t ex cancer, Delmål 1-3 De första tre delmålen innefattar allmän internmedicin och eftersom medicinska njursjukdomar är en grenspecialitet hänvisas till svensk internmedicinsk förenings rekommendationer (www.sim.nu). DELMÅL För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Endokrinologi och diabetologi 1, 2 Geriatrik 8 Hematologi 1, 2 Internmedicin 1, 2, 4, 7 Kardiologi 1, 2 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 1, 2 Njurmedicin 1, 2 Enligt SOSFS 2015:8 Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset Välkommen till kursen i hematologi! ”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet. Kursen uppfyller delmålen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (specialistkompetenskurs, SK-kurs).

Kirurgi, delmål A6, C12 Delmål i utbildningen. Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Internmedicin: 2, 4, 5 Allmänmedicin: 3 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: 1, 2 Kirurgi: 6, 7. Enligt SOSFS 2015:8 Internmedicin: c1, c2, c6 Allmänmedicin: c3 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Att kunna handlägga de internmedicinska akuta sjukdomarna och de till internmedicin relaterade akuta sjukdomstillstån-den Klinisk tjänstgöring under handledning vid enhet som handlägger dessa tillstånd Intyg om godkänd kli-nisk tjänstgöring och uppnådd kompetens saknas inom internmedicin är det rimligt med cirka två års utbildning inom allmän internmedicin och akutmedicin för att uppnå delmål c1 och c2. Detta innebär således att det blir en längre utbildningstid för dessa specialiteter jämfört med internmedicinska basspecialiteter. För reumatologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. Icke-medicinska kompetenser (a- och b-delmål) SRF har en egen särskild rekommendation för delmål a5.