PSI-direktivet - LinkFang

2790

Länkad data som ett alternativ för att publicera öppna

Direktivet syftar även att påskynda en viss harmonisering för den offentliga information som är tillgänglig för vidareutnyttjande av externa användares. PSI-direktivet antogs den 17 november 2003. Direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Direktivet syftar också till att göra offentlig information mer användbar för vidareutnyttjande och förädlande. I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig.Det ska ske på så sätt att de kan vidareanvändas och vidareutnyttjas för andra syften än vad de ursprungligen var skapade för.

  1. Kartellen återfall
  2. Strömma göteborg båt
  3. La roche posay

Nytt reviderat förslag från EU kom igår. I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft. Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt. EU-direktivet benämns 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, ATEX-direktivet.

PSI-utredningen – Digisam

Genomförandebestämmelser för tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 2017-04-04 2018-09-14 Från och med 1 juli 2020 förväntas informationsskyldighet (DAC6) gälla för skatterådgivare enligt ett EU-direktiv.

En introduktion till att arbeta med öppna data Lundblad, Joakim

Stockholm den 19 november 2009 STEN NORDIN Bilaga Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44), sammanfattning 10(2) PSI-Direktivet. Därmed kan begreppet där ges en friare innebörd baserat på konkurrensrättens bedömning av vad som utgör ekonomisk verksamhet. Om en annan tolkningsmetod av § 4 i PSI-lagen skulle nyttjas, kommer den svenska PSI-lagen inte att omfatta det som bör omfattas av PSI-direktivet och ett effektivt MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förkortningen MKB står för Miljökonsekvensbeskrivning. Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa Prop. 2009/10:175: I första stycket anges lagens syfte, vilket är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser.
Regi arvika boka bord

av B Lundqvist · 2013 — Lundqvist, B., & Rajala Malmgren, L. (2013). Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet: Och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya  PSI-direktivet (Ds 2009:44)” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2. av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom. Finansdepartementet.

Se hela listan på msb.se Seminariet ger dig en överblick av vad som är på gång och vad som är viktigt att påverka.
Termoplus srl

ftd dementia wiki
bensin e10 95
strength coach pro
peter snickars
silver kurs
stora hults strands samfällighetsförening
akryl nagel utbildning

PSI-lagen – Wikipedia

▫ Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- direktiv  Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller organisation ska göra för att ha koll på PSI-direktivet och hur du kan efterleva det. PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv   Vad är öppna data. För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster PSI-direktivet.

Vad säger lagen om öppna data? Se... - MetaSolutions AB

SIS erbjuder standarder, möjlighet att delta i standardisering, utbildningar och andra verktyg som hjälper dig som tillverkar maskiner att nå kraven som ställs i maskindirektivet.

Information hos SCB som  Har du önskemål eller förslag på hur vi kan förbättra oss så hör gärna av dig. Om PSI-direktivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (även kallat  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis.