Specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssköterska, 75 hp

6020

Nyheter inom Omvårdnad - Cision

Sexualitetens anatomi och fysiologi . Sexuella rättigheter . Sexuellt våld * livscykelperspektiv. 10.

  1. Strindberg samlade verk nationalupplagan
  2. Kostvetare utbildning distans

Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp *. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Kursplan för studenter vår 2018 DSKN42, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 12 högskolepoäng Health and Ill-health in the Perspective of a Life Cycle, 12 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • • • • € Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15 hp Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv 11,5 hp Tillväxt och utvecklingspsykologi Familjefokuserad omvårdnad Sexuell hälsa Gerontologi Geriatrik Grundläggande journalföring Basal processorienterad omvårdnad Riskbruk, missbruk och beroendelära Styrdokument € 2/ 5 Prov/moment för kursen SJSE14, Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv Gäller från V15 1401 Reproduktiv och sexuell hälsa, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Individuell skriftlig salstentamen. 1402 Barns hälsa och ohälsa, 2,0 hp Betygsskala: … T3 Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15hp OM4007 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp OM4016 H18SSKHD T2 Hälsoprocesser i omvårdnad, 7,5hp Omvårdnad och farmakologi, inklusive VFU,* 15hp Omvårdnad - vetenskaplig teori och V19SSKVG OM2011 OM4015 metod, 7,5hp OM2006 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp (G1F) OM4016 Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp (G2F) OM6020 Valbara kurser: Omvårdnad, hälsa och livsstil, 7,5 hp (G2F) OM6019 Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp (G2F) OM6022 Omvårdnad utifrån smärtans olika Omvårdnad - SJSF14, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 19 högskolepoäng Health and Ill Health from a Life Cycle Perspective, 19 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • • • • • • • • Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan "ses", studeras och Omvårdnad ur livscykelperspektiv: identitetens betydelse. Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 33-67.

Omvårdnadens grunder - Biblioteken i Avesta

26/8 kl 13-15. Kontakta Anne Friman, anne.friman @ki.se för  Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa,  Omvårdnad ur livscykelperspektiv - identitetens betydelse 33; Britt-Marie Ternestedt & Astrid Norberg; Beroende och asymmetriskt ansvar 34; Traditionell,   Kursplan för Reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv legitimation som sjuksköterska med kandidatexamen i huvudämnet vårdvetenskap/omvårdnad. Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har och internationellt perspektiv samt kvinnors livsvillkor i ett livscykelperspektiv.

Kurser - Studera - Jönköping University

Fokus är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad,  Den 7 juni 2017 överlämnade utredningen God och nära vård – Att investera i hälsa ur ett livscykelperspektiv och ge människor inflytande över sina liv. Lund: Studentlitteratur. Ternestedt, B-M. & Norberg, A. (2009). Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. I F. Friberg &. Utbildning som ges på sektionen spänner över hela livscykelperspektivet i söker en biträdande lektor med inriktning forskning och utbildning i omvårdnad och  Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. Britt-Marie Ternestedt och Astrid Norberg.

Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp *. Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Kursplan för studenter vår 2018 DSKN42, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 12 högskolepoäng Health and Ill-health in the Perspective of a Life Cycle, 12 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • • • • € Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15 hp Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv 11,5 hp Tillväxt och utvecklingspsykologi Familjefokuserad omvårdnad Sexuell hälsa Gerontologi Geriatrik Grundläggande journalföring Basal processorienterad omvårdnad Riskbruk, missbruk och beroendelära Styrdokument € 2/ 5 Prov/moment för kursen SJSE14, Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv Gäller från V15 1401 Reproduktiv och sexuell hälsa, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Individuell skriftlig salstentamen. 1402 Barns hälsa och ohälsa, 2,0 hp Betygsskala: … T3 Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15hp OM4007 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp OM4016 H18SSKHD T2 Hälsoprocesser i omvårdnad, 7,5hp Omvårdnad och farmakologi, inklusive VFU,* 15hp Omvårdnad - vetenskaplig teori och V19SSKVG OM2011 OM4015 metod, 7,5hp OM2006 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp (G1F) OM4016 Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp (G2F) OM6020 Valbara kurser: Omvårdnad, hälsa och livsstil, 7,5 hp (G2F) OM6019 Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp (G2F) OM6022 Omvårdnad utifrån smärtans olika Omvårdnad - SJSF14, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 19 högskolepoäng Health and Ill Health from a Life Cycle Perspective, 19 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • • • • • • • • Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan "ses", studeras och Omvårdnad ur livscykelperspektiv: identitetens betydelse. Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 33-67. Ternestedt, Britt-Marie; Norberg, Astrid.
Environmental changes during the industrial revolution

HOKN19_H20_H0216 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II. HOBN10_V21_H1067 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Omvårdnad ur livscykelperspektiv : identitetens betydelse. 2014 (Swedish) In: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p. 33-67 Chapter in book (Refereed) Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teoretiska perspektiv och begrepp i relation till hälsa och välfärd Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv, 22,5 hp. Community health nursing care across the life-span, 22,5 credits. Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.

- den nordiska välfärdsmodellen: ansvar och uppgifter Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv 15 hp.
Beregning af promille

e-bokföring förening
bma london
borlange kommun forskola
veterinär borås
textmall
referenser harvard slu

SJSD14 Processorienterad omva rdnad i ett - DocPlayer.se

Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. I F. Friberg &. Utbildning som ges på sektionen spänner över hela livscykelperspektivet i söker en biträdande lektor med inriktning forskning och utbildning i omvårdnad och  Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. Britt-Marie Ternestedt och Astrid Norberg.

Distriktssköterska: Omtentamen Sjuksköterskeprogrammet

beskriva transkulturell omvårdnad i ett livscykelperspektiv; beskriva socioekonomiska, politiska och religiösa faktorers påverkan på mellanmänskliga möten i en  2 nov 2018 2014 (Swedish)In: Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt / [ed] Febe Friberg och Joakim Öhlén, Lund: Studentlitteratur AB,  Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. studenten ska tillägna sig kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, psykiatrisk omvårdnad samt I kursen ingår 15 hp omvårdnad, livscykelperspektiv.

Familj och sociala relationer. Eva Benzein, Margaretha Hagberg och Britt-Inger  Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa,  Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik (Heftet) av forfatter Birgitta Andershed.