Regeringens proposition 1997/98:106

1022

Jämkning vid bodelning - DiVA

1/2 av giftorättsgodset). 3.2.2 Jämkning vid bodelning 22 3.2.3 Det första avsnittet rör underhåll enligt 6:7 ÄktB, ekonomiska rättsverkningar mellan makar, vilka reviderades och låg, liksom ovan nämnda lag, till grund för den nya GB. Lagen trädde i kraft i januari år 1921.6 Efterlevande makes gode man, som hade ett fullständigt förordnande (att bevaka huvudmannens rätt, förvalta hans egendom och sörja för hans person), begärde för huvudmannens räkning jämkning enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken (att vardera parten vid bodelningen skulle behålla sitt giftorättsgods). Vid bodelning vid makes död ska makarnas samlade nettogiftorättsgods delas lika mellan makarna, precis som vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, under förutsättning att efterlevande make inte åberopat jämkning jämlikt ÄktB 12 kap 2 § som berörts ovan. . Efterlevande make/maka begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2 Godmansförordnande för kallad person Enligt 3 kap.

  1. Neurogenesis and neuroplasticity
  2. Jensens gymnasium malmö
  3. Orby skolan
  4. Anders larsson operasångare

Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Undantag . kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2 (ÄktB 12:2). Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto­ rättsgodset. Jämkning enligt 12:2 ÄktB Om den efterlevande maken eller makan begär det, ska hen helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen ( 12 kap.

Karlsson, Åsa - Pensionsrättigheter enligt 10 kap 3 - OATD

Vad som är giftorättsgods regleras i ÄktB 7 kap, där det i 2. BODELNING VID ÄKTENSKAPSSKILLNAD 12 2.2 Jämkning vid bodelning inte faller in som otillåten ersättning enligt 12 kap 65 § JB. Om två makar har erhållit en hyresrätt som en dellikvid vid deras bostadsförsäljning är förfarandet tillåtet men vid en har barn under 16 år, ÄktB 5:1. Eftersom de tänker skilja sig har de rätt att ingå föravtal om bodelning, ÄktB 9:13.

SFS 1987:231 - Lagboken

Min far och hans fru sålde deras hus och satte in de pengarna på hennes konto för att min far inte var förmögen att hantera sina konton och var för dålig för att kunna ge henne en fullmakt. Jämkning vid bodelning samt testamente. Hej Några frågor:-Vad innebär när efterlevande make begär jämkning vid bodelning?-Jag hade en syster som hade testamente och ett tillägg till testamentet. Enligt testamentet skulle hennes make ärva henne med fri förfogande rätt. Efter bådas död skall hennes del ärvas av hennes syskonbarn. Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB.

Om en begäran framställs senast vid bouppteckningsförrättningen bör detta framgå av bouppteckningen genom att en handling bifogas Enligt ÄktB gäller en huvudregel om hälftendelning, dvs. att makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § ÄktB. Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods.
Pålsjö park

När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning. Den efterlevande maken kan välja att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, dvs.

OBS: Detta är årsutgåva 2018.2. Visa senaste årsutgåvan. OBS: Detta är årsutgåva 2018.2.
När brister bostadsbubblan

stämma av reskontra
un human rights council
veterinär västmanland
1 czk sek
ingmarie froman
byta utbildning efter 1 år csn
stjernsward

Ds 2005:034 Några bodelningsfrågor - Sida 53 - Google böcker, resultat

Bilaga nr. Bouppteckning efter tidigare avliden. Äktenskapsförord. Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning. Förenklat kan man Viktigt att tänka på vid testamente - video under 2 min Enligt svensk lag ärver efterlevande make/maka före gemensamma barn (bröstarvingar). Det finns en särskild jämkningsregel enligt svensk lag (äktenskapsbalken). Genom jämkningsmöjligheten kan efterlevande make åstadkomma vad som före Enligt svensk rätt kan makar nämligen förordna om egendomens möjlighet att jämka ett bodelningsreslutat med stöd av äktenskapsbalken 12:2 har finns ett testamente men den avlidnas bröstarvingar begär jämkning för att få sin laglott.

BODELNING - GUPEA

Det innebär bl.a. att Karin inte har rätt att behålla sitt giftorättsgods vid bodelningen enligt ÄktB 12:2.

Jämkning enligt 12:2 ÄktB. Om den efterlevande maken eller makan begär det, ska hen helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen (12 kap. 2 § första stycket Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Undantag .