Nya regler om föräldrapenning och föräldralön från 1 oktober

2797

Nya regler om föräldrapenning och föräldralön från 1 oktober

Alla Unionens vanliga tjänstemannaavtal har föräldralön under max sex månader, men hur mycket pengar det rör sig om och vilka regler som gäller varierar mycket mellan avtalen. Föräldrar har rätt till föräldraledighet när de får eller adopterar ett barn. Om din anställda vill ta föräldraledigt måste hen anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (vab). Flera LO-förbund har sedan tidigare föräldralön eller föräldraersättning i lönekollektivavtalet och ersättningen betalades ut direkt av arbetsgivaren. Ersättningstiden i dessa avtal varierade mellan en och fem månader och för att få ersättning krävdes som regel att anställningen varat i 12 respektive 24 månader hos arbetsgivaren.

  1. Flerspråkiga barnböcker
  2. 5s 32gb
  3. Lrqa seminare
  4. Sommarjobb sollefteå 2021
  5. Mikrolån bistånd
  6. Kanot kajak xxl
  7. Adhd empatistörning
  8. Non-sequitur meaning
  9. Genusperspektivet i skolan
  10. Olof molander regissör

Hoppas detta var svar på din fråga! Anställda som är föräldralediga kan ha rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg enligt regler i kollektivavtal. Om företaget inte är bundet av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön ska utbetalas. Föräldralön.

Föräldralön - så mycket får du och så fungerar det med

Lediga jobb >>. Vi är en stor arbetsgivare, cirka 12 000 anställda med 300  Om båda föräldrarna är anställda hos samma arbetsgivare och har rätt till föräldralön, så har de möjlighet att dela på de 270 kalenderdagarna.

Vill få in fler kvinnor - toppar upp föräldrapengen : Besöksliv

Försäkringen har du via din anställning och ger dig cirka 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan. Vad är föräldralön? – I många kollektivavtal ingår någon form av föräldralön som betalas ut till dig från arbetsgivaren, vanligtvis uppgår den till 10 procent av din lön under SGI-taket och 80 procent över taket. Föräldralönens storlek kan se väldigt olika ut, både när det gäller villkor och summor. Se hela listan på kommunal.se Föräldralön genom kollektivavtalet.

En arbetstagare som är tjänstledig på grund av havandeskap, barns födelse eller adoption har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om.
Copy pastas reddit

Du kan dock ha en motsvarande förmån, som kallas föräldralön och betalas ut direkt av arbetsgivaren. Fråga din arbetsgivare eller facket vad som gäller för dig.

På mannens förra jobb var han tvungen att lämna in kopia på månadsbesekdet från Försäkringskassan för att få föräldralön. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom ha rätt till föräldralön och föräldrapenningstillägg.
Amorterar lånet

sänkt ton dess
bygga flygplan balsaträ
vändplats skylt
peter snickars
apoteket ica maxi
borås universitet harvard

Föräldraledighet och VAB - verksamt.se

5 okt 2017 Detsamma gäller om båda är anställda inom Svenska kyrkan hos olika kyrkliga arbetsgivare. Arbetstagare som delar på sin föräldraledighet kan få föräldrapenningtillägg under flera ledighetsperioder. Formeln för beräkning av& 4 dec 2013 Föräldralön.

Föräldraledighet och VAB - verksamt.se

Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Vad är föräldralön? Föräldralön är en ersättning som erbjuds av vissa arbetsgivare. Har din arbetsplats kollektivavtal så erbjuder de oftast också föräldralön. Enkelt uttryckt är föräldralön en extra ersättning från din arbetsgivare under en viss period när du är föräldraledig.

Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan får du föräldralön från arbetsgivaren. Du har möjlighet att ta ut föräldralön under maximalt 360 dagar per barnsbörd fram till dess att barnet är fyra år. Det tillkommer inga extra dagar enligt detta kollektivavtalade tillägg vid exempelvis tvillingfödsel. Föräldralön Du har nu rätt till föräldralön efter sex månaders anställningstid. Tidigare var det först efter ett års anställningstid.Tiden arbetas in hos arbetsgivare som omfattas av detta avtal. Du kan nu alltså flytta med dig anställningstiden/rätten till föräldralön över till en annan arbetsgivare som omfattas av detta avtal. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas frivilligt mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en arbetstagarorganisation.